بایگانی برچسب

سید محمدرضا بهشتی

کلام و جامعه در سده‌های دوم و سوم هجری

مدیر انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب از انتشار کتاب کلام و جامعه در سده‌های دوم و سوم هجری با زیر عنوان تاریخ اندیشه دینی در صدر اسلام در آینده‌ای نزدیک خبر داد. این اثر از سوی فرزین بانکی و احمد علی حیدری ترجمه‌ شده و ویراستار علمی آن سید…