بایگانی برچسب

سید محمد تقی موحد ابطحی

طبقه‌بندی تحول‌خواهان پزشکی جدید با تأکید بر طب اسلامی

دکتر سید محمد تقی موحد ابطحی مقدمه مروری بر تاریخ پزشکی نشان از تحولات مدام پزشکی دارد. گزارشات تاریخی وجود طب گیاهی، جراحی و سوزنی، دعائی و ... در تمدن بابل، مصر، یونان، هند و چین باستان از حدود 2-3 هزار سال پیش از میلاد به این سو…

طرح شش محور در زمينه علم ديني/بومي

سید محمد تقی موحد ابطحی هدف علم چيست؟ و بر چه اساسي ادعا مي‌شود كه علم جديد از رسيدن به آن عاجز بوده است؟ و مهم‌تر آنكه مطابق كدامين دليل مي‌توان ادعا كرد كه علم جديد با روندي كه در پيش داشته و دارد نمي‌تواند به اهداف مورد نظر از علم…

تدوین اهداف علم اولین گام در تولید علم دینی/بومی

سید محمد تقی موحد ابطحی همانطور كه در سرمقاله‌هاي پيشين اشاره شد، فصلنامه حوزه و دانشگاه همسو با برنامه استراتژيك پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (ارائه پاسخي جديد به مسائل علوم انساني و اجتماعي با رويكردي اسلامي، لازمه احياء تمدن ايراني ـ اسلامي)…

سید محمد تقی موحد ابطحی

وضعيت تحصيلات دانشگاهي: كارشناسي: مهندسي شيمي (پتروشيمي)، دانشگاه صنعتي اصفهان، 1376. كارشناسي ارشد: فلسفه علم، دانشگاه صنعتي شريف، 1380. دکتری: فلسفه علم و فناوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1394 سپري كردن…

رهیافت کارکردگرایانه در جامعه شناسی دین

دین پژوهی شاخه یی گسترده از معرفت بشری است که دین را موضوع شناخت خود قرارداده. جست وجوی تاریخچه دین پژوهی یقیناً ما را به عهد باستان خواهد کشاند چرا که دینداری یکی از مشترکات بین تمام اقوام و ملل در تمام اعصار بوده و بالطبع تحقیق پیرامون…