بایگانی برچسب

سید مهدی طاهری

سید مهدی طاهری

تحصیلات: كارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، تهران، معدل: 19/47 (رتبه اول گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی). دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، معدل…