بایگانی برچسب

سیلورمن

انجمن بین‌المللی فلسفه و ادبیات

انجمن بین‌المللی فلسفه و ادبیات (International Association for Philosophy and Literature (IAPL انجمن بین‌المللی فلسفه و ادبیات در سال 1976 توسط سیلورمن، فیلسوف آمریکایی و نظریه‌پرداز فرهنگی، و با هدف گردهم‌آوردن متفکران و…