بایگانی برچسب

سیمون دو بووار

چرا باید کتاب «اخلاق ابهام» را بخوانیم؟

دکتر آنیا اشتاین بائر ( فیلسوف آلمانی و از بنیانگذاران «مدرسه فلسفه لندن» است. او دکترای فلسفه خود را از دانشگاه هامبورگ آلمان دریافت کرده است.)  مترجم: محمدزهیر باقری نوع پرست سیمون دو بووار زمانی…

اروپا، از همان سالهای ١٩٥٠ نشان و بوئی از الیگارشی داشت

«خواب یک اروپای متحد، خود‌کفا و سوسیالیست را می بینید. ولی اگر اروپا حمایت ایالات متحده را قبول نکند، قطعا به دامن استالین خواهد افتاد (١).» این گفته که از جانب یکی از چهره های رمان سیمون دو بووار، «فضل فروشان» بیان شده این ارزش را دارد که…