بایگانی برچسب

سیگنچر

چطور در داستان کوتاه شخصیت بسازیم؟

ساختن یک شخصیت پیچیده در داستان کوتاه نیازی به تخلیه اطلاعات درباره خصوصیات یا پیش‌زمینه ندارد. شما باید کشف کنید که شخصیت‌تان کیست، نه اینکه آن را اختراع کنید. ایبنا به نقل از سیگنچر - این سناریوی آشنا را در نظر بگیرید؛ در یک مهمانی…