بایگانی برچسب

شاه بهرام ساسانی

کاروانسرای قصر بهرام

کاروانسرای قصر «بهرام» در منطقه جنوبی شهرستان گرمسار استان سمنان و در شمال‌شرقی دریاچه نمک و مرکزیت پارک ملی کویر و در دامنه ی شمالی سیاه کوه بنا شده است، افراد محلی آن را قصر «بهرام» می‌نامند و می گویند این بنا توسط شاه بهرام ساسانی یا…