بایگانی برچسب

شخصیت ضد اجتماعی

اختلال شخصیت خودشیفته چیست؟

این اختلال جزو اختلالات شخصیت به شمار می رود. افراد مبتلا به اختلال شخصیت خودشیفته (Narcissistic personality disorder) توانایی های خود را بیش از آنچه هست در نظر می گیرند، موفقیت های خود را بزرگتر از آنچه هست می‌دانند، در همه چیز به تحسین…

حروف اختصاری در علم روانشناسی

۱- اختلال وسواس فکری، عملی OCD Obsessive Compulsive Disorder ۲- اختلال شخصیت وسواس فکری، عملی OCPD Obsessive Compulsive Personality Disorder ۳- اختلال شخصیت ضد اجتماعی ASPD Anti Social Personality Disorder ۴- اختلال شخصیت نمایشی HPD…