بایگانی برچسب

شرق اروپا

Muslims in Eastern Europe

در این کتاب تاریخ و موقعیت جوامع مسلمان در اروپای شرقی از سه زاویه مورد بررسی قرار گرفته است: اول: بقا؛ داستان‌هایی از آرامش نداشتن این جوامع در مقابله با سیاست‌های دولتی محدود‌کننده و شرایط اجتماعی نا‌متعادل به ویژه در دوره‌ کمونیسم.…

دانلود کتاب The Routledge Handbook of East European Politics

The Routledge Handbook of East European Politics Routledge | English | ISBN-10: 1138919756 | 390 pages این کتاب در 390 صفحه، محصول انتشارات راتلج می باشد که در سال 2017 به چاپ رسیده است. این کتاب که در حوزه علوم انسانی می باشد به بررسی…