بایگانی برچسب

شرمان الکسی

آیا ناشران می‌توانند در نقش پلیس اخلاقی ناظر بر کار نویسندگان باشند

بعد از رسوایی نویسندگان آمریکایی و انگلیسی ناشران این کشورها در حال انعقاد قراردادهایی برای جلوگیری از خسارت احتمالی از جانب این اتفاقات هستند. آن‌ها اعتقاد دارند باید بندی به قراردادهای آن‌ها اضافه شود. به گزارش خبرگزاری کتاب ایران…