بایگانی برچسب

شهر

شهر، تمدن و اندیشه

محمدرضا حائری «شهر» در جهان معاصر، نوعی از مکان تجمع است که روابط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در مقایسه با سایر مکان های تجمع در آن پیچیده تر و عمیق تر است و مشابهت شیوه زندگی انسان معاصر و جهانی شدن حیات بشری در آن از هر دوره…

جهان فردا

شتابزده، عجول، بی‌محابا، با حداکثر سرعت و بدون لحظه‌ای درنگ به جلو می‌راند. اما به کجا؟ قبل از حرکت و قبل از سرعت گرفتن ماشین، برای توقف و یا کاهش سرعت آن تمهیدی اندیشیده نشده است. امروز بشر معاصر با دو سؤال اساسی روبه‌روست؛ دو پرسشی که…