بایگانی برچسب

شوخی

شوخی و تفریح با چاشنی حرمت شکنی

شوخی، ابزاری مفید و کارآمد علیه ستمگران شوخی ابزاری برای تفریح و شادمانی است. مزاح امری است که از دیرباز به اشکال مختلف وجود داشته و گزارش های بسیاری از آن در کتب تاریخی و ادبی آورده شده است. شوخی با کلمات و اشارات امری متداول در جوامع…

نصف هر شوخی جدی است‌

دزدی وارد خانه‌ای شد و شروع کرد به بیرون بردن لوازم از خانه و تقریبا هر چیزی را که به دستش رسید، خارج کرد. صاحبخانه که در خیابان سرگرم صحبت با دوستی بود، دزد را دید که اموالش را زیر بغل گرفته است و با خود بیرون می‌برد. چند دقیقه صبر کرد سپس…