بایگانی برچسب

شیخ فضل الله نوری

مشروطه مشروعه و هواداران آن

علی حجوانی بحث، درباره مشروطه است. جنبشی که علما، بازاریان و روحانیون از یک سو و روشنفکران چپ و راست از سوی دیگر، بر آن تاثیر گذاشته اند؛ میراث مشترک سال های بیداری ایرانیان. سخنرانان همایش پژوهشی جریان های فکری مشروطیت، اغلب نوادگان…

آخرین روزهای شیخ فضل الله نوری

محمود فاضلی اگرچه شیخ فضل الله مرجع تقلید نبود اما در پایتخت بالاترین مقام روحانیت را داشت و در ردیف بهبهانی و طباطبایی جای داشت. وی از نظر معلومات و تبحر در علوم دینی از همه هم ردیفان خود برتری داشته و بسیار فهیم و باهوش بود و در…

شیخ فضل الله نوری

تولد و تحصیلات در سال 1259 ق. در روستای لاشک در منطقه کجور مازندران، ملا عباس کجوری از روحانیان صالح و مورد اعتماد مردم، صاحب فرزندی شد و او را فضل الله نام نهاد. فضل الله پس از پشت سر گذاشتن دوران کودکی به تحصیل علوم اسلامی روی آورد.…