بایگانی برچسب

صابئی

سیمای نماز در آیین زرتشتی و صابئی

یکی از بخش‌های بسیار مهم ادیان الهی، مناسک و عبادیّات است که شامل یک سلسله اعمال مقدّس است که پیروان آنها، از طریق آن به پرستش خداوند می‌پردازند. پرستش خداوند شیوه‌های گوناگونی از قبیل حج، نماز، قربانی، نذر و... دارد که بارزترین و عالی‌ترین…