بایگانی برچسب

طلاق

پایان نامه بررسی رابطه دینداری با طلاق بین زنان

پژوهش حاضر با عنوان «بررسی رابطه دینداری با طلاق بین زنان شهر تهران» با هدف بررسی تاثیر برخی عوامل بر طلاق صورت گرفت. طرح پژوهش در این تحقیق توصیف نمی‌باشد. جامعه آماری متشکل از 60 زن شهر تهران می‌باشد و به روش تصادفی، با در نظر گرفتن…

چرا با ما سر ناسازگاری؟

ناسازگار به فردی گفته می‌شود که رفتارهای غیرعادی و غیرطبیعی دارد. فردی انعطاف‌ناپذیر که در شرایط گوناگون نمی‌تواند خود را با اطرافیان هماهنگ سازد. ناسازگاری فرد گاهی با خود است و درون خود که فرد در حین تنهایی حالت ناسازگاری از خود بروز…

‌افسردگی در کمین کودکان طلاق

دکتر احمد ترابی؛ روانشناس بالینی با اشاره به این‌که احتمال افسردگی در کودکان پس از طلاق بیشتر است، گفت: این کودکان ممکن است بیشتر در معرض خطر رشد خودپنداره منفی، مشکلات رفتاری، ناتوانی در شکل‌گیری دلبستگی و روابط مثبت با دیگران قرار داشته…

ارضای جنسی فانتزی با استفاده از اینترنت و فیلم‌های مستهجن، خطری برای کانون خانواده‌ها

بر اساس آمارها، بیش از 50 درصد طلاق‌ها در کشور ما ریشه در اختلالات جنسی زوج‌ها دارد. این در حالی است که بیشتر زوجین به‌علت ترس از سرزنش دیگران، خجالت و حیا، غرور و دلایلی از این قبیل، از طرح این مشکلات به‌عنوان موانع تداوم زندگی زناشویی‌شان…

طلاق؛ ریشه پیدایش آسیب های اجتماعی

نویسنده: علی طالبی براساس آمار سال 89 نرخ رشد طلاق در کشور 8/8 درصد بوده است صدای گریه کودک در دادگاه، جدایی دیگر و دوباره فرزندی دیگر که با آینده ای مبهم مواجه می شود. کمبود محبت و نبود پشتیبانی خانواده در زندگی اش او را به دالانی…