بایگانی برچسب

عامل ژئوپولیتیک

نفت و هژمونیسم آمریکا

نفت و هژمونیسم امریکا انتقال سیستم انرژی فسیلی به انرژی تجدیدپذیر نویسنده: محسن مسرت موضوع: اقتصاد سیاسی اقتصاد نفت شاید پیچیده‌ترین و پررمز و رازترین اقتصاد در جهان سرمایه‌داری باشد. نفت جزئی از مجموعه‌ی منابع حامل انرژی اما مهم‌ترین…