بایگانی برچسب

عراق خاورمیانه

ترکیه و گرداب دگرگونی‌های عراق (2)

در نخستین ساعت‌ها پس از رویدادهای 11 سپتامبر، دولت آمریکا اعلام کرد که آن حمله تروریستی از سوی سازمان القاعده صورت گرفته و دست اندرکاران آنهم همگی عرب بوده‌اند. نقش القاعده و طالبان در این رویدادها، فرصتی را که بوش مدت‌ها در پی آن بود فراهم…

ترکیه و گرداب دگرگونی‌های عراق (1)

پس از 11 سپتامبر، مفهوم امنیت ملی در دیدگاه سیاستمداران آمریکایی یکسره دگرگون شد. آمریکا برای جلوگیری از خطرها و حمله‌های احتمالی در آینده نیازمند راهکارهای تازه بود. لیبرال‌های راست نو به رهبری بوش بر پایه نظریه‌ هابز (شناخت آزادی‌های…