بایگانی برچسب

عصر هلنيسم

انديشه‌ عدالت در فلسفه‌ اپيکوری و رواقی

تأملاتی درباره‌ عدالت (گفتار ششم) - انديشه‌ عدالت در فلسفه‌ اپيکوری و رواقی کشورگشايی‌های اسکندر مقدونی، مرزهای جغرافيای سياسی دنيای کهن را در هم ريخت و گسترش حيات معنوی و فرهنگی يونان باستان را در بخش عمده‌ای از جهان آن روز به دنبال آورد.…