بایگانی برچسب

علامه محمد قزوینی

صدای فرهنگ

در سال 1860 میلادی «جیمز کلارک ماکس دل» فیزیک دان و ریاضی دان اسکاتلندی، تئوری امواج الکترومغناطیسی را برای اولین بار عرضه کرد. پس از آن در سال 1887 «هنریش هرتز»، مهندس و فیزیک دان آلمانی نظریه ماکس دل را تائید نمود. او موفق شد از نوسانات…