بایگانی برچسب

علایم اضطرابی

رابطه هوش هیجانی و مولفه های آن با علایم اضطرابی

نویسنده علی مشهدی استادیار روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد چکیده ظریه‌ها و پژوهش‌های اخیر به بررسی نقش بدتنظیمی هیجانی در افراد مبتلا به اختلالات اضطرابی پرداخته‌اند. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی هوش هیجانی…