بایگانی برچسب

علم سیاست

سیاست شناسی: مبانی علم سیاست

Politicology : An Introduction to the Science of Politics کتاب سياست ‌شناسي : مباني علم سياست اثر ارزشمند دکتر عبدالعلی قوام استاد برجسته علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی تهران است. در این اثر که در ده فصل تنظیم شده است ،…

پارادایم های علم: آیا علم سیاست دارای پارادایم می باشد؟

درباره این موضوع که آیا علم سیاست نیز مانند دیگر علوم اجتماعی دارای پارادایم های مسلط می باشد یا نه و اگر پاسخ مثبت است این پاردایم ها کدامند، بین نویسندگان و صاحب نظران این دانش اختلاف نظر وجود دارد. مقاله حاضر مدعی است که علم سیاست نیز…