بایگانی برچسب

علوم شناختی

کرونا در آیینه سواد رسانه‌ای و علوم شناختی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کتاب که توسط انتشارات پشتیبان به چاپ رسیده است، آمده است: ما در عصر کرونا قرار داریم و دنیای پسا کرونا نیز انتظار ما را می‌کشد تا پارادایم "قرن ده‌ساله" و "جهش‌های پنج‌ساله" از لای کتاب‌ها و تحلیل‌های رسانه‌ای…

Foucault and Feminist Philosophy of Disability

Shelley Lynn Tremain "Foucault and Feminist Philosophy of Disability"  English | ISBN: 0472073737, 0472053736 | 2017 این کتاب که از مجموعه کتاب های جسمانی بودن: گفتمان معلولیت (Corporealities: Discourses Of Disability) است ، یک مؤلفه…