بایگانی برچسب

عنوان مقاله

نکات طلایی در انتخاب عنوان مقاله (قسمت سوم)

عنوان باید روشن و بدن ابهام باشد و همچنین جذابیت داشته باشد. 🔸اجتناب از آوردن کلمات اضافی: آوردن کلماتی که هیچ کمکی در فهم عنوان ندارند در ابتدای عنوان مناسب نیست. 🔹 زمان و مکان مطالعه: اگر پژوهشی شما از نوع توصیفی است زمان و مکان…

نکات طلایی در انتخاب عنوان مقاله (قسمت اول)

انتخاب عنوان مقاله انتخاب عنوان مقاله یکی از بخش‌های دشوار نگارش یک مقاله یا پایان نامه محسوب می‌شود. البته پس از انتخاب عنوان مقاله باید به سایر بخش‌ها از جمله نوشتن چکیده خوب و انتخاب مجله مناسب نیز توجه کنید. توجه داشته باشید که در…

ویژگی های مقاله های پژوهشی (10-2)

 عنوان نخستین بخش هر مقاله که توسط خوانندگان دیده می شود عنوان است. معمولأ نیز نخستین قضاوت خواننده درباره محتوای مقاله از مطالعه عنوان حاصل می شود. عنوان مقاله، که در واقع هویت مقاله و هدف آن را به نمایش می گذارد، باید روشن، گویا، جامع،…

تاثیر طول عنوان مقاله

آدریان لچفورد و همکاران با ارزیابی 140 هزار مقاله پرارجاع منتشر شده در سالهای 2007 تا 2013 متعلق به نمایه Scopus، طول عنوان مقالات را با تعداد دفعات ارجاع به آن مقایسه نمودند. نتیجه جالب توجه بود! مطابق گزارش این پژوهش تحت عنوان "مزایای…