بایگانی برچسب

عکس های تاریخی نوروز

عکس های تاریخی نوروز در کتابخانه کنگره آمریکا

عکس ها و توضیحات آن ها، ارسالی آقای  دکتر رسول زوارقی به کانال تلگرامی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تبریز می باشند.  مجموعه آلبوم آسیای میانه 👇موضوع: جشن (سال نو)، سایبان مطبخ عکاس: Kun, Aleksandr L., 1840-1888…