بایگانی برچسب

غرب‌شناسی

غرب‌شناسی در معنای توسعه

منظور از توسعه (ترقی) در جهان امروز، صرفا توسعه اقتصادی با معیارها و موازینی خاص است و اگر گاهی سخن از توسعه فرهنگی به میان بیاید مقصود فرهنگی است که در خدمت توسعه اقتصادی قرار دارد. مثلا وقتی سخن از آموزش گفته می‌شود، منظور آموزش متد و…

غرب‌شناسی علمای شیعه

چگونگی مواجهه علمای شیعه با تفکر و تمدن نوین غرب، مبحث بسیار پراهمیتی در مطالعه تاریخ تحولات معاصر جامعه ما است که بازگشایی بسیاری از مغلقات فرهنگی و تمدنی ما به همین مبحث مربوط می‌شود. این‌که چه طیفی از روحانیون شیعه از چه زمانی به…

ژرف‌نگری یا عمل‌گریزی

مدتی است که گونه خاصی از غرب‌شناسی یا نگاه به غرب در میان بخشی از نیروهای انقلاب و محافل حزب‌اللهی اعتبار و جایگاه یافته است. غرب‌شناسی مشهور به «فردیدی» دوران رونق آن بیشتر مربوط است به بعد از جنگ و سالهایی که دوران سازندگی نامیده می‌شد و…