بایگانی برچسب

غزاله دژم خوی

اسناد حقوقی سازمان جهانی تجارت: نتایج مذاکرات تجاری چندجانبه دور اروگوئه

 بهرام مستقیمی (مترجم)، فرزاد مرادپور (مترجم)، غزاله دژم خوی (مترجم)، ماندانا فاضل (مترجم)، مسعود طارم سری (مترجم)، میترا نصیری (مترجم)،امیرهوشنگ فتحی زاده (مترجم)، ابوالقاسم بینات (مترجم)، حمیدرضا اشرف زاده (مترجم) ناشر: موسسه مطالعات و…

سازمان جهانی تجارت؛ ساختار، قواعد و موافقت‌نامه‌ها «مجموعه آموزشی»

سازمان جهانی تجارت تقریبا کل تجارت جهانی را زیر پوشش خود دارد و قواعد و مقررات آن درواقع به قانون اساسی تجارت جهانی تبدیل شده است. در این اثر با استفاده از منابع اصیل و دست اول سعی شده است که کلیه موضوعات مربوط به سازمان جهانی تجارت ـ از…

روش‌‌‌های حقوقی مقابله با دامپینگ

غزاله دژم خوی - پژوهشگر دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری ایران این کتاب* که در دی ماه ۱۳۸۴ از طرف موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌های بازرگانی انتشار یافته، به احتمال قوی نخستین کتاب فارسی است که مستقلا در این موضوع نگاشته شده است. این کتاب که در۶…