بایگانی برچسب

فاطمه مغیثی

نگاهی تطبیقی بر اندیشه ابن عربی و سید‎ حیدر آملی با تکیه بر بحث ولایت

دکتر فاطمه مغیثی چکیده یکی از ارکان اصلی دین و خصوصا عرفان اسلامی، ولایت است که قبول طاعات و عبادات در گرو آن بیان شده است. دو عارف بزرگ محی الدین ابن عربی و سیدحیدر آملی نیز به این بحث پرداخته اند. دیدگاهشان در مورادی…

بررسی تحلیلی مراحل انکار خداوند در اندیشه‌های عرفان حلقه

دکتر فاطمه مغیثی چکیده دستیابی به ساحت معرفت خداوند در آثار عرفان حلقه به مثابه مسئله ای کاملا متفاوت حضور می یابد. عرفان حلقه یکی از شبه جنبش های معنوی است که خاستگاهی ایرانی دارد و در مبانی معرفت شناختی آن، درک…

به‌کار‌گیری عقل در تفسیر رضوی

عقل، اولین و مهم ترین آفریده الهی است که در طی مسیر کمال انسانی نقش تعیین کننده ای دارد و نیز به عنوان رسول باطنی است که در فهم معارف والای قرآنی مورد استفاده قرار می گیرد. اینک پرسش نوشتار حاضر این است که کاربست عقل در تفسیر رضوی چگونه…

نقدی بر معنویت در متافیزیک عرفان حلقه

      فاطمه مغیثیدکترای تصوف و عرفان اسلامی چکیده عرفان حلقه مدلی از معنویت را ارائه می‏کند که در آن دستگاه متافیزیکی خاصی وجود دارد. پرسش این جاست که نقش شیطان در این مدل معنویت نوپدید چیست؟ بر این اساس، در…

نقش محبت در سلوک معنوی بر مبنای آموزه‌‏های فاطمی

محمدجواد رودگر فاطمه مغیثی مطالعات معنوی، قم، پاییز و زمستان 1397 - شماره 26 ‏(26 صفحه - از 99 تا 124) چکیده محبت، گوهر بنیادین خلقت و شریعت است که در قوس نزول نقش فاعلیت ایجادی و در قوس صعود نقش فاعلیت اکمالی دارد. به تعبیر حکیمان…

دیدگاه آنماری شیمل به زن در آینه‌ی عرفان

فاطمه مغیثی دکتری تصوف و عرفان اسلامی دومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی چاپ شده در فصل نامه علمی- ترویجی آئین معنویت، قم، زمستان 1394ش، ش42. چکیده یکی از متأخران عرصه شرق شناسی، آنماری شیمل است. وی در تبیین اسلام به…