بایگانی برچسب

فرهنگ‌ شناسی

تاریخ بیهقی (از منظر فرهنگ شناسی)

نوشته دکتر مهوش واحددوست کتاب تاریخ بیهقی از منظرفرهنگ شناسی کتابی است برمبنای نهاد( سازه)های مطرح در جامعه شناسی و انسان شناسی. در این کتاب واژه " فرهنگ" در معنی اصطلاحی مطرح در جامعه شناسی وانسان شناسی به کار رفته است. از این رو با…

فرهنگ و تمدن

اندیشهٔ فرهنگ عرصه‌ای است پایان‌ناپذیر که هرچه بیشتر به آن بپردازی به همان میزان نیز توجه می‌طلبد. اندیشهٔ فرهنگ یعنی از راه فرهنگ اندیشیدن. اندیشهٔ فرهنگ همان‌گونه که سبکی است علمی و مبتنی بر دانش عام و دانش‌های خاص و تعریف‌پذیر، در…