بایگانی برچسب

فرهنگ و شخصیت در اصفهان

پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران

نشریه پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران از سال 1390 با امتیاز علمی _ پژوهشی؛ به شماره شاپا 2251-8193 شروع به فعالیت کرده است. نشریه پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران از معدود نشریه تخصصی حوزه انسان‌شناسی در کشور ایران است. از این نشریه هدف خود را…