بایگانی برچسب

فریدون ناخدا

بزرگ علوی

آقابزرگ علوی در سال 1283 شمسی در محلة چالة تهران دیده به جهان گشود و در نود و سه سالگی در 28 بهمن سال 1357 شمسی رخت از جهان بست و در گورستان مسلمانان آلمان به خاک سپرده شد. وی در پانزده سالگی با خانواده‌اش به آلمان سفر کرد و در سال 1307 به…