بایگانی برچسب

فصلنامه صنعت ترجمه

فصلنامه صنعت ترجمه

وب سایت صنعت ترجمه، حاصل تلاش گسترده و بی دریغ جمعی از فعالان عرصه ترجمه است که موسسه سپهر ترجمان اندیشه را فضایی مناسب جهت رشد و توسعه این صنعت رو به رشد می دانسته و می دانند.  موسسه سپهر ترجمان انديشه در سال 1386 و با هدف ايجاد نگاه…