بایگانی برچسب

فلسفه علوم اجتماعی قاره‌ای

فلسفه علوم اجتماعی قاره‌ای : هرمنوتیک، تبارشناسی و نظریه انتقادی

این اولین کتاب به زبان انگلیسی است که به‌طور کامل به فلسفه‌ی علوم اجتماعی در سنت قاره‌ای اختصاص داده شده است. کتاب حاضر به دنبال نشان دادن ماهیت منحصربه‌فرد رویکرد قاره‌ای به فلسفه‌ی علوم اجتماعی است و سنت قاره‌ای را در تقابل با سنت انگلیسی…