بایگانی برچسب

فلسفه معلولیت

Foucault and Feminist Philosophy of Disability

Shelley Lynn Tremain "Foucault and Feminist Philosophy of Disability"  English | ISBN: 0472073737, 0472053736 | 2017 این کتاب که از مجموعه کتاب های جسمانی بودن: گفتمان معلولیت (Corporealities: Discourses Of Disability) است ، یک مؤلفه…

از معلولیت تا محدودیت

یک‌چهارم از جمعیت جهان مستقیما تحت‌تاثیر معلولیت به عنوان مددکار یا اعضای خانواده (معلول) هستند. افراد دارای معلولیت با مشکلات زیادی رودررو هستند. غالبا در میان منزوی‌ترین اعضای جامعه قرار دارند. در عین حال انعطاف‌پذیری زیادی نشان می‌دهند و…