بایگانی برچسب

فلسفۀ روان‌درمانی معاصر

اگر به‌دنبال آرامش بدوید، شاید خود واقعی‌تان از دست برود

ذهن‌‌آگاهی می‌گوید به همانچه از راه می‌رسد توجه کنید، ولی خودتان را زیادی در دام افکار نیندازید. چقدر می‌توانیم به این روش مطمئن باشیم؟ ساهانیکا راتنایاکه ترجمۀ: علی امیــری مرجع: aeon «چشمتان را ببندید و سعی کنید،…