بایگانی برچسب

فمینیسم

فمینیسم یا سیاست؟ بله لطفا!

 امید مهرگان وضعیت آنچه در ایران با شور و حرارت به عنوان فمینیسم از آن حرف می زنند تا اندازه ای کمیک/ تراژیک است. در این میان، نقد رادیکال نیز تا اندازه ای گیج می شود. درست همان جنبشی که در غرب تحت مقوله «جنبش های اجتماعی…

اندیشه سیاسی فمینیسم

1) طرح مسأله مسأله مقاله حاضر، نسبت روشی و مفهومی بین نگرش فمینیسیتی و اندیشه سیاسی است. مفروض مقاله این است که روش شناخت و مفاهیم پایه‌ای که در افکار فمینیستی مورد توجه هستند می‌توانند در اندیشه سیاسی، روابط بین‌الملل و علم سیاست،…

فمینیست و جایگاه زن در اسلام

پیش از فتح مکه، ابوسفیان که پیمان نامه حدیبیه را نقض کرده بود به مدینه آمد تا مساله را به نفع خود حل وفصل کند. از این رو به دیدار بزرگان مدینه رفت تا امان نامه دریافت کند و از رسول خداصلى الله علیه وآله وسلم وعده دیدار گیرد،این کار عملى…

تبیین های فمینیستی علم

تبیین های فمینیستی علم شیوه های علوم گوناگون را در نمایش گرایش مرد-مدار در نظریه ها، روش ها و پیش فرض های خود نشان می دهند. برخی از این تبیین ها، اما نه تمام آن ها، سؤالاتی را هم در بارة میزان و درجه ای که جنسیت در برداشت ما از امر عقلانی،…

فمینیسم، اجبار یا اختیار

ظهور پدیده «جهانی شدن»‌در عصر پسامدرن كه عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را تحت الشعاع قرار داده است به موضوعی چالش برانگیز در حوزه علوم اجتماعی و مباحث علوم سیاسی بدل گشته كه پیامدهای مثبت و منفی بسیاری را در بطن خود…