بایگانی برچسب

فناوری اطلاعاتی و فضایی

هندوستان و جایگاه آن درعرصه فناوری اطلاعاتی و فضایی

فناوری اطلاعاتی (Information Technology) و فضایی (spatial) امروزه مرزها را کنار زده و یک جهان ویژه با امکانات و توانایی های ویژه خلق کرده است. در این دنیای جدید قواعد دنیای سابق فراموش شده و دیگر همه پیشرفت ها در اختیار غرب و کشورهای…