بایگانی برچسب

فنیقیه

لبنان از فنیقیه تا حزب الله

مقدمه: "جنبش حزب‌الله" در سال 1361هجری شمسی (1982م.) در عرصه سیاسی لبنان حضور پیدا می‌کند. این جنبش که پاسخی عقیدتی – ایدئولوژیک به گرایشات نوظهور غربی در لبنان بود، در مدت کوتاهی توانست بزرگترین پایگاه مردمی‌ را به‌ دست آورد. این امر در…