بایگانی برچسب

قاجار

گرایش به هنر راز ماندگاری قاجار

سالن کنفرانس موسسه ایرانشناسی بریتانیا واقع در ضلع شمالی باغ سفارت انگلستان در خیابان قلهک تهران ۳۱خرداد میزبان علاقه مندان به تاریخ قاجار بود. به گفته خبرگزاری میراث فرهنگی دکتر پل لافت استاد ایران شناسی دانشگاه دورهام درباره «ایران…

ادبیات ایران در دوره قاجار (نثر)

در سدۀ هشتم هجری قمری، پس از آنکه مغولان از روسیه رفتند و اسلاوها از شمال به سوی جنوب آن سرزمین فرود آمدند و جا را بر ترکان غربی تنگ کردند، این طوایف از سرزمین اصلی و باستانی خود یعنی ماورای قفقاز چشم پوشیدند و به اران و آذربایجان ـ یعنی…