بایگانی برچسب

قربانی تروریسم

قربانی تروریسم فلسطینی

بعد از روایت سرگذشت راشل کوری، بد نیست دیدگاه یک سایت صهیونیستی را نیز درباره او و ماجرایش بخوانید: نخستین سالگرد فوت راشل کوری بدون جار و جنجال و هوچیگری برگزار نشد. مادر راشل و همپالکی‌های او از تفکر چپ، مراسم نمایشی خود را با محکوم کردن…