بایگانی برچسب

قواعد شعر

عناصر تشکیل دهنده ادبیات

ترجمه کتاب یا مقاله‌ای ادبی، الزاماً به معنی تأیید مو به‌ موی متن ترجمه شده و صحه گذاشتن بر شخصیت نویسنده آن کتاب یا مقاله نیست. از این جهت، این سخن به دلیل اهمیت خاصی که دارد، سرآغاز چند توضیح ضروری قرار گرفته است: اول: «احمد امین»، مثل…