بایگانی برچسب

لبخنـد

اصول و مبانی لبخنـد

ما هم مثل بعضی‌ها که نصفه‌شب از خواب می‌پرند و دیگر خوابشان نمی‌برد تا دم صبح، دیشب بیخوابی به سرمان زد و با خومان فکر کردیم که حالا که هرکسی برای خودش دم و دستگاهی به راه انداخته و شوخی شوخی «استاد» شده، ما چرا کارگاهی راه نیندازیم و الکی…