بایگانی برچسب

لورناک

گوگلیلمو مارکنی

(1874-1937م.) فیزیکدان ایتالیایی و مخترع رادیو؛ در دوران تحصیل به مسائل مربوط به تلگراف و بی‌سیم علاقه‌مند شد. در سال 1896م. فرستنده‌ای اختراع کرد که امواج بی‌سیم را تا چند صد متر منتشر کرد. در سال 1897م. موفق شد ارتباط بی‌سیمی میان لورناک…