بایگانی برچسب

لیبرال دموکراسی

لیبرالیسم و دموکراسی

 دکتر علیرضا علوی تبار شکل غالب حکومت در کشور های توسعه یافته «لیبرال دموکراسی» است. به همین دلیل نباید تعجب کرد که گروهی رابطه میان لیبرالیسم و دموکراسی را پیوستگی و این همانی تلقی کنند. اما واقعیت این است که رابطه این دو پیچیده تر…

اشتراوس و افلاطون – (نگاهي به تفسير اشتراوس از فلسفه سياسي افلاطون)

این کتاب به نقد و بررسی تفسیر یکی از برجسته ترین فیلسوفان سیاسی معاصر، لئو اشتراوس از فلسفه سیاسی افلاطون می پردازد. در مقدمه کتاب آمده: در فصل اول نگاهی به زندگی و آثار بجا مانده از وی خواهیم داشت. در فصل دوم به شرحی از برخی از مهم…