بایگانی برچسب

ماهان نوروزپور

کمک تکنولوژی‌های نوین به کتابفروشی‌ها

تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر جنبه‌های متفاوت زندگی امری انکار نشدنی و در برخی موارد این تاثیرات مثبت و برخی اوقات منفی است. دنیای کتاب هم از این تاثیرات بی‌نصیب نمانده است. ماهان نوروزپور: رکود بازار کتاب منحصر به ایران نیست و اقبال عمومی به…