بایگانی برچسب

ماهواره

فلسفه رادیو

در دنیای امروز رسانه‌ها به تنهایی نقش اطلاع‌رسانی ایفا نمی‌کنند. بلکه رسانه‌ها جزوی از ساحت زندگی انسان‌ها شده و کسی را نمی‌توان سراغ گرفت که به گونه‌ای، با یکی از رسانه‌ها ارتباطی نداشته باشد. به عبارتی دیگر رسانه به عنوان یکی از محصولات…

رسانه جایگزین

شاید بارها از خود پرسیده باشیم رادیو چیست؟ امروزه چه جایگاه و کاربردی دارد و دارای چه ویژگی های خاصی است؟ و آیا می تواند به نقش و نقش آفرینی خود ادامه دهد؟ مطلبی در این زمینه تهیه شده که می خوانید: درام نویس معروف آلمانی «برتولت برشت»…