بایگانی برچسب

ماکس وبر

ماکس وبر و جامعه‌شناسی هنر

شاپور بهیان ماکس وبر (۱۹۲۰- ۱۸۶۴ م)، جامعه‌شناس آلمانی، مثل مارکس می خواست ماهیت و ریشه های سرمایه داری را بفهمد. اما افق های جامعه شناختی و فرهنگی او با افق های مارکس فرق داشت. وبر گسترش سرمایه داری را در پرتو مفهوم «عقلانی شدن» درک می…

جهان مردانه، زنانه نویسی و رمانتیسم

 مسعود احمدی خلاصه مطلب ۱-رمانتیسم به زعم من علاوه بر این که از بدو پیدایش رویکردی انقلابی و در تقابل و تعارض با وضعیت های موجود بوده و به همین دلیل کرارا بنا…

ساخت تمدن غربی در بستر آموزه‌های مذهبی / آئینی

آیا آموزه‌های مذهبی در بسترسازی تمدن‌ها نقشی جدی دارند؟ تمدن مغرب زمین چه بهره‌ای از آموزه‌های مذهبی دارد؟ آیا بنیانگذاران تمدن غرب از آموزه‌های مسیحیت بهره‌ای داشته‌اند؟ تمدن غربی معاصر سه جلوه‌ی مهم «فرهنگی ـ سیاسی»، «فرهنگی ـ اجتماعی» و…

وبر و جامعه شناسی معرفت

یکی از آخرین فرزندان جامعه شناسی به عنوان علمی مدرن، جامعه شناسی معرفت است که با شناخت جامعه شناسانه شناخت های انسانی، سعی در واکاوی پیوندهای خاستگاهی شناخت آدمی با زمینه اصلی هستی اجتماعی و تاریخی انسان دارد. ماکس وبر در این میان از مطرح…

جامعه شناسی دین

خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)- مهدی تدینی، سرپرست بخش اندیشه نشر ثالث: به دلیل فعالیت شغلی این فرصت را دارم که برخی کتاب‌ها را پیش از انتشار و در مراحل آماده‌سازی برای چاپ بخوانم. در میان کتاب‌هایی که در سال 1396 خواندم چند کتاب از اهمیت…

وداع با تمامیت‌ خواهی فرهنگی

با نگاهی به آرای ماکس وبر و امیل دورکهایم، در نقد روشنفکری ایرانی: چرا نباید امر سیاسی را با اصلاح فرهنگی درهم‌آمیزیم؟ علی میرسپاسی: مدیر مرکز مطالعات ایران در دانشگاه نیویورک یکی از نگرانی‌های بسیار مهم که به سنتی جا افتاده تبدیل…

دولت مدرن در اندیشه ماکس وبر

دولت محوری‌ترین مفهوم در مطالعه سیاست و علوم سیاسی است؛ بنابراین تعریف آن همواره مورد مناقشه پژوهشگران و صاحب‌نظران بوده است. مفهوم دولت، کاربردها، تعاریف و معانی بسیار گسترده و متعددی دارد و می‌توان آن ‌را برای اطلاق به طیف وسیع و…