بایگانی برچسب

مایکل ورهون

جنگ از نگاه مغلوب

اصولاً روایت جنگها اهمیت خاصی دارد؛ چه از زبان فاتحان و چه از زبان مغلوبان. مطلب حاضر بررسی اجمالی‌ای است از تولید یک فیلم در آلمان به نام «رز سفید». این فیلم به روایت گوشه‌هایی از حرکت و مقاومت مردم آلمان علیه نظام هیتلری می‌پردازد.…