بایگانی برچسب

مبانی معرفتی تحلیل گفتمان

مبانی معرفتی تحلیل گفتمان و دلالت‌های روش‌شناسی آن

گزارش نشست گروه روش‌شناسی و روش‌های تحقیق در انجمن جامعه‌شناسی ایران بهناز خسروی، زینب ترکمان: گروه علمی- تخصصی روش‌شناسی و روش‌های تحقیق انجمن جامعه‌شناسی ایران در یکی دیگر از نشست‌های خود که در تاریخ یازدهم اسفند ماه برگزار…