بایگانی برچسب

مبنای ارز در اسلام

برگزاری ششمین کنفرانس بین المللی «اسلام و آزادی»

زمان: 14-15 نوامبر 2018 مکان: مؤسسه بین‌المللی پژوهش و گفت‌و‌گوی اقبال، اسلام آباد، پاکستان هدف این کنفرانس واکاوی اصول اولیه آزادی اقتصادی مطابق قرآن و سنت می‌باشد و موضوعات اصلی آن عبارتند از: تبادل داوطلبانه، وقف: مفهوم رفاه در…