بایگانی برچسب

متدولوژی

عوامل مهم رد شدن مقالات از سوی مجلات علمی

یکی از مهمترین نکاتی که در نگارش مقالات مهم علمی - پژوهشی باید به آن اشاره کرد؛ نحوه پذیرش آن در مجلات معتبر می‌باشد. از این‌رو نویسندگان می‌کوشند تا تمامی استانداردهای مورد نیاز را رعایت کنند. در زیر به تعدادی از عوامل مهم رد شدن مقالات از…